Wybrane realizacje

Pale fundamentowe, kotwy mostowe oraz słupy

Zaprojektowanie, wykonanie pali fundamentowych, wykonanie i montaż kotew mostowych dla ekranów oraz wyprodukowanie i montaż słupów w ramach zadania: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław zadanie 3 od km 137+500 do węzła Widawa Wrocław (wraz z węzłem)"

Zleceniodawca:
Więcej

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych i dokumentacji

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych (akustycznych, przeciwolśnieniowych i ekologicznych) wraz z wykonaniem niezbędnej dokumentacji wykonawczej - projektów technologicznych w ramach zadania: "Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław zadanie I odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700"

Zleceniodawca:
Więcej

Ekrany akustyczne na odcinku Krzeszowice - Kraków Mydlniki

Kompleksowe wykonanie ekranów akustycznych na odcinku Krzeszowice - Kraków Mydlniki w ramach zadania "Modernizacja linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze-Katowice-Kraków etap IIb"

Zleceniodawca:
Więcej
Wszystkie realizacje
Energoinstal
Enipro ZEC Energoservice Energorem El-Gor ENIZO
ENIQ Eniway InterBud West