Droga wojewódzka nr 577

Budowa drogi wojewódzkiej nr 577 (obwodnica miejscowości Gąbin) na terenie gminy Gąbin (dalej: inwestyczja), realizowana na rzecz: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie z siedzibą 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14

Ekrany akustyczne

EKRANY AKUSTYCZNE I EKRANY PRZECIWOLŚNIENIOWE – DOSTAWA + MONTAŻ W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA DRUGIEJ JEZDNI DROGI EKSPRESOWEJ S-3 NA ODCINKU SULECHÓW – NOWA SÓL – PIERWSZY ODCINEK OD KM 272+650 DO KM 286+043”

LCS Kutno

„Wykonanie robót budowlanych w obszarze LCS Kutno – odcinek Żychlin-Barłogi w ramach projektu pn. „Prace na linii kolejowej E20 na odcinku Warszawa-Poznań – pozostałe roboty, odcinek Sochaczew-Swarzędz”, realizowanego w ramach unijnego instrumentu finansowego Connecting Europe Facility (CEF)”

S17 Warszawa

„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska (bez węzła) – Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km. 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015”

S17

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin  – Kurów na odcinku granica woj. mazowieckiego i lubelskiego – węzeł “Sielce” obecnie “Kurów  Zachód” (bez węzła), Część 2: odcinek węzeł “Skrudki” (bez węzła) – węzeł „Sielce” obecnie  „Kurów Zachód” (bez węzła)”

S17 Garwolin – Kurów

Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) – granica województwa mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długość ok. 13,012 km” (zwany dalej Kontraktem)